Wat is verminderde dierzorg?

Ieder dier heeft goede verzorging nodig, denk aan genoeg voeding, voldoende drinkwater, een prettige leefomgeving in de stal en behandeling bij ziekte. Wanneer een of meerdere zaken ontbreken, is er sprake van verminderde dierzorg.

Als erfbetreder zijn er signalen waar u op kunt letten. Zien de dieren er zonder aanwijsbare reden slecht uit? Of is het erf verrommeld? Neem dan uw verantwoordelijkheid en bespreek het! Bijvoorbeeld met de veehouder zelf of met uw collega’s of andere erfbetreders. Of neem contact op met het Vertrouwensloket. Wij adviseren u over welke acties u kunt ondernemen.

Verminderde dierzorg is vaak een optelsom van onderstaande signalen:

  • Hebben de dieren normale voeding en watervoorziening?
  • Zien de dieren er smerig uit?
  • Zijn er op het bedrijf regelmatig zieke, gewonde of kreupele dieren?
  • Ontwikkelen de jonge dieren zich normaal?
  • Is de huisvesting van de dieren voldoende onderhouden?
  • Besteedt de veehouder de laatste tijd minder zorg aan zijn dieren?
  • Hebben de dieren een abnormaal haarkleed?
  • Is de veehouder anders in zijn doen en laten?
Terug naar boven