Uitgelicht

Goede informatie kan drempelverlagend werken om contact op te nemen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op deze pagina vindt u relevante nieuwsberichten en blogs vanuit de praktijk.

Blog: ‘Geschonden vertrouwen’

Een veehouder die (te) goed is van vertrouwen, krijgt door een vergissing een fikse boete van de overheid. Hij voelt zich vervolgens als crimineel weggezet en raakt in een depressie. Daar ondervindt niet alleen zijn gezin de gevolgen van, maar ook de verzorging van het vee lijdt daaronder. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe het Vertrouwensloket de boer hielp nadat een melding was ontvangen.

Mooi artikel in Vee&Logistiek

In haar maandelijkse vakblad besteedt Vee&Logistiek Nederland in een mooi artikel aandacht aan het Vertrouwensloket. Onderwerpen zijn het aantal meldingen en adviesvragen, de nieuwe coördinator en de uitbreiding van de Vertrouwensteams.

NSFO sluit zich aan bij Vertrouwensloket

De Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie (NSFO) heeft ons afsprakenkader ondertekend. Daarmee onderstreept NSFO aandacht te hebben voor preventie en signalen van verminderde dierzorg en wil hierin gezamenlijk op trekken. 

Nieuwe coördinator

Per 1 mei is Frederik Waldeck de nieuwe coördinator van het Vertrouwensloket. Frederik neemt de werkzaamheden over van Thomas Dijkstra. Verder is sinds begin 2022 het Vertrouwensloket uitgebreid met twee nieuwe gezichten: maatschappelijk werker Cindy Gijzen en bedrijfsadviseur Yvonne Daandels. 

Jaarverslag 2021

Zorgen over ondervoeding, huisvesting, kreupele dieren: erfbetreders en burgers wisten in 2021 de weg naar het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren te vinden. 

Artikel in Vee & Logistiek Nederland

In haar maandelijkse vakblad publiceerde Vee & Logistiek een artikel over wie het Vertrouwensloket is. Het artikel gaf ook een impressie van de online bijeenkomst over het signaleren van verminderde dierzorg. 

Blog: 'De mooie façade: schijn bedriegt'

Een veehouder weet in eerste instantie de schone schijn goed op te houden. Maar achter die façade zit een verhaal van vechten om te overleven. Het Vertrouwensloket kreeg een melding van iemand met de beste intenties voor deze boer. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe het Vertrouwensloket vervolgens met hem meedacht richting een oplossing.

Verdiepingstraining ‘Signaleren verminderde dierzorg’ voor erfbetreders

‘Hoe merk ik dat een veehouder mij om de tuin leidt?’, ‘Wie ben ik om iets te zeggen over de bedrijfsvoering van een ander?’, ‘Hoe ga je om met een veehouder die z’n hakken in het zand zet en niemand vertrouwt?’. Vragen die aan de orde komen tijdens de verdiepingstraining ‘Signaleren verminderde dierzorg’.

V-focus: ‘Verminderde dierzorg, wat kun je doen?’

Het vakblad V-focus schreef een artikel over ‘Verminderde dierzorg, wat kun je doen?’. Er is niet één goede aanpak van het signaleren en aanpakken van verminderde dierzorg. Het is belangrijk dat onder erfbetreders een cultuur ontstaat waarin je je zorgen over een veehouder en het welzijn van zijn dieren bespreekbaar kunt maken. 

Podcast 'Het Vertrouwensloket in de praktijk'

Nieuwe Oogst maakte een podcast: 'Het Vertrouwensloket in de praktijk'. Een boer vertelt over de oorzaken en gevolgen van zijn bedrijfsvoering, die uiteindelijk leidden tot een melding bij en hulp van het Vertrouwensloket. Henk Korterink legt in deze podcast het verhaal vast van deze boer die na een dramatische periode op zijn bedrijf het leven weer op de rails kreeg.

Blog 'communicatie'

Een dierenarts neemt contact op met het Vertrouwensloket. Hij uit zijn zorgen over een maatschap met twee broers waarvan er een ernstig ziek is. Het Vertrouwensteam helpt deze familie om problemen bespreekbaar te maken. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe hij te werk ging.

Terugblik online training

Maandag 5 juli organiseerde het Vertrouwensloket in samenwerking met Agrivaknet een online training ‘signaleren verminderde dierzorg’. Ruim 200 geïnteresseerden hadden zich voor deze training aangemeld.

Herkent u de signalen?

Wellicht herkent u het wel: u vermoedt dat het wat minder goed gaat bij de veehouder, maar tegelijkertijd twijfelt u: zie ik het wel goed? En wat kan ik doen? En wat is toelaatbaar? Krijg handvatten tijdens de gratis online training ‘signaleren verminderde dierzorg’ voor het herkennen van signalen en omgaan met dilemma’s.

Vertrouwensloket publiceert jaarcijfers 2020

In 2020 ontving het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren 104 meldingen en werden 76 informatie- en adviesvragen gesteld. Uit het jaarrapport 2020 van het Vertrouwensloket blijkt dat aandacht voor welzijn van landbouwhuisdieren en veehouders onverminderd noodzakelijk blijft. 

Blog 'Een eenzame worsteling'

Een varkenshouder is trots op zijn bedrijf, maar wil niet dag en nacht werken. Hij worstelt met de vraag of hij wel door wil met zijn bedrijf. Nadat een melding binnen komt over dode dieren, bezoekt het Vertrouwensloket de veehouder om te kijken of de zorgen om de boer terecht zijn en of we hulp kunnen bieden.

Carola Schouten draagt aanpak Vertrouwensloket ‘warm hart toe’

Waarderende woorden van landbouwminister Carola Schouten voor het 20-jarige Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. “Uw nabijheid kan het verschil van de wereld maken, voor dier én mens.” Ruim 250 erfbetreders, medewerkers en andere belangstellenden zagen haar videoboodschap tijdens het online jubileumsymposium van het loket. 

Aandacht voor psychosociale steun

Dat het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren zich naast aandacht voor dierenwelzijn ook richt op psychosociale steun voor de boer, spreekt Martine Boon, adjunct-directeur Food & Agri bij de Rabobank erg aan. “Als iemand niet lekker in zijn vel zit en zorgen heeft over zijn bedrijf, kan hij ook niet goed voor zijn dieren zorgen."

Problemen met dierenwelzijn en diergezondheid van alle tijden.

Hilmar van Weering en Thomas Dijkstra in de frontlinie van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. ‘Voor veehouders is de drempel vaak te hoog om zelf hulp in te roepen. We zien bedrijven die er pico bello uitzien plotseling in grote problemen komen.’

Wie jarig is, trakteert!

Altijd al eens de theatervoorstelling ‘Wij, Varkensland’ willen zien? Tijdens het jubileumsymposium wordt die kans geboden! Deelnemers van het online symposium kunnen de indrukwekkende solovoorstelling van theatermaker Lucas de Man zien. Alles komt aan de orde: de regelgeving, de familietradities, het verslechterende imago, de persoonlijke problematiek van een veehouder en de rol van de banken. 

Een mijlpaal die gevierd moet worden

Een mijlpaal die gevierd moet worden, vindt voorzitter van het Vertrouwensloket, Jeannette van de Ven. Ze kijkt uit naar het online symposium vanwege het 20-jarig jubileum van het Vertrouwensloket. “Boeren vinden het niet leuk dat ze gemeld zijn bij het Vertrouwensloket, maar tegelijkertijd zijn ze ook opgelucht. Onze hulpverleners bieden een luisterend oor, reiken een oplossing aan."

Videoboodschap minister Schouten voor jubileumsymposium

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit levert een inhoudelijke bijdrage aan het jubileumsymposium van het Vertrouwensloket. Omdat het symposium op 5 november door corona een andere vorm heeft gekregen dan aanvankelijk de bedoeling was, levert Schouten tijdens de online bijeenkomst op 5 november een videoboodschap. “Het is een opsteker dat minister Schouten digitaal aanwezig is bij het symposium, haar steun straalt af op ons allemaal.” aldus Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket.

Federatie Vleesveestamboeken partner Vertrouwensloket

Afgelopen vrijdag, 25 september 2020, plaatste Piet Mostert, voorzitter van Federatie Vleesveestamboeken zijn handtekening onder het Afsprakenkader van het Vertrouwensloket. Trots dat we nu met 28 partners mogen samenwerken aan welzijn van dieren en veehouders.

‘Dierenwelzijn is niet alleen verantwoordelijkheid van veehouder, maar van de samenleving als geheel’

Er is ten opzichte van twintig jaar geleden meer aandacht en bemoeienis van de burger voor dierenwelzijn, vindt Hans Hopster, senior onderzoeker dierenwelzijn Wageningen University & Research. “In de samenleving zie ik toenemend besef van de schaduwkanten van de veehouderij. Dat komt niet omdat het slechter gesteld is met het welzijn van dieren dan twintig jaar geleden, maar dierenwelzijn is een bewegend doel." 

5 november 2020: online symposium

Hoe keek de maatschappij 20 jaar geleden tegen dierenwelzijn aan? Is het sentiment rond de liefde voor dieren aan het doorschieten? Die vragen worden beantwoord tijdens het online symposium op 5 november.

Vertrouwensloket lanceert quickscan Pluimvee

Wanneer is er sprake van verminderde dierenwelzijn? Hoe kun je dat objectief vaststellen? Het Vertrouwensloket heeft een hulpmiddel ontwikkeld voor een screening op dierenwelzijn. Met een quickscan kunnen erfbetreders hun onderbuikgevoel voor verminderde dierenwelzijn concreet maken. Eerder was de quickscan voor varkens, rundvee, paarden, geiten en schapen al beschikbaar. Nu is ook de quickscan voor pluimvee beschikbaar. 

Hoe worden ondernemers ten tijde van corona niet uit het oog verloren?

De coronacrisis plaatst ook het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren voor extra uitdagingen. Hoewel de betrokkenheid van erfbetreders groeit, worden bedrijven in deze tijd van sociale afstand bewaren minder bezocht. Het magazine Vee&Logistiek Nederland praat erover met Thomas Dijkstra, coördinator voor het Vertrouwensloket.

5 november: Jubileumsymposium 20 jaar Vertrouwensloket

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren viert op 5 november doormiddel van een symposium haar 20-jarig bestaan. Een jubileum dat het Vertrouwensloket aangrijpt om te kijken naar hoe het staat met het welzijn van landbouwhuisdieren en veehouders in Nederland. Het welzijn van de boer is immers nauw verbonden met zijn bedrijf, dieren en gezin.

Blog: Houd contact in de strijd tegen het coronavirus

Drs. Ing. Gerard Venhuizen, werkzaam als adviseur bij het Vertrouwensloket, schrijft een blog over de impact van het coronavirus op de boerderij. Hij heeft ook een advies: blijf niet in de negatieve sfeer hangen! Zoek contact! Wissel ervaringen uit, deel je gevoel, juist nu. Ervaringen uitwisselen is een vorm van ventilatie van de geest. Lukt dat niet met vrienden of familie, zoek dan contact via LTO of het Vertrouwensloket.

In 2020 viert het Vertrouwensloket haar 20 jarig bestaan!

Al 20 jaar zet het Vertrouwensloket in op aanpak en preventie van verminderde dierzorg en dierwelzijn. Afgelopen jaren heeft het Vertrouwensloket continu gewerkt aan nieuwe impulsen in de aanpak en preventie van verminderde dierzorg. Nadruk ligt op het geven van adequate, op de persoon afgestemde hulp. 
Afgelopen jaren groeide het Vertrouwensloket uit tot een onafhankelijk en landelijk meld- en adviespunt: een begrip in de veehouderijsector.

Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2019

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren heeft het Jaarrapport 2019 gepubliceerd. De belangrijkste cijfers vindt u in de factsheet. Het Jaarrapport geeft inzicht in het nuttige werk van afgelopen jaar. Afgelopen jaren ziet het Vertrouwensloket een geleidelijk toename van het aantal meldingen en informatieve vragen.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft het Vertrouwensloket de dienstverlening aangepast aan de recente richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. Het Vertrouwensloket heeft de betrokken dierenartsen, sociaal werkers en bedrijfsadviseur een aantal instructies gegeven om deze bijzondere tijd samen goed door te komen.

 

 

Vlaamse Vertrouwensloket: ‘Focus op waar de boer gelukkig van wordt’

België kent een soortgelijk initiatief zoals het Vertrouwensloket. Boeren op een Kruispunt helpt agrariërs en landbouwhuisdieren in nood. Riccy Focke, directeur van deze Vlaamse hulporganisatie voor boeren en tuinders, vertelt in een interview hoeveel boerenbedrijven in Vlaanderen hen direct benaderen en hoe hun werkwijze is. 

Quickscans: Objectief vaststellen verminderde dierzorg

Het Vertrouwensloket heeft per diergroep een quickscan ontwikkeld als ondersteuning om verminderde dierzorg objectief te kunnen vaststellen. Hiermee kunnen erfbetreders en teamleden hun vermoedens op hoofdlijnen toetsen om de situatie van het vee snel te kunnen inschatten. Deze quickscans zijn met grote zorg samengesteld en zijn bedoeld als hulpmiddel voor een screening op dierzorg. 

Agro-zorgnetwerkkaart geeft inzicht in netwerk agrariër

De Agro-zorgnetwerkkaart helpt agrarische ondernemers en hun omgeving in het vinden van de juiste psychosociale hulp, wanneer daar behoefte aan is. De agrarische sector en diverse zorginstanties, waaronder het Vertrouwensloket, namen het initiatief om tot de zorgkaart te komen. De door AgroZorgwijzer geïntroduceerde netwerkkaart helpt ondernemers uit de land- en tuinbouw in het vinden van psychosociale hulp.

Gezondheidsproblemen

De omgeving van een jong boerengezin maakt zich zorgen. De psychische problemen van de melkveehouder drukken een zware last op het bedrijf en het gezinsgeluk. Oorzaak bleek een slechte verstandhouding met zijn maat waardoor de melkveehouder veel spanning heeft. Gerhard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe het Vertrouwensloket de boer kon helpen. 

Verslag bedrijfsbezoek in Vee en Logistiek Magazine

In Vee en Logistiek magazine dat in oktober uitkwam, stond onder meer een artikel over het Vertrouwensloket. Met behulp van een verslag van een bedrijfsbezoek vertelt Gerard Venhuizen, agrarisch psycholoog bij het vertrouwensteam Noord-Nederland, over zijn werk. Hij vertelt hoe hij een ondernemer heeft kunnen helpen waarmee het even niet zo goed ging. “We vertellen altijd dat we geen controleurs zijn.”

 

NVP partner van het Vertrouwensloket

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft zich aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. De NVP verbindt zich daarmee nadrukkelijk met het belang van dierenwelzijn in de pluimveehouderij. Erfbetreders kunnen hun zorgen over het welzijn van pluimvee en pluimveehouders bespreken met dit landelijke meldpunt.

Agrivaknet sluit zich aan bij Vertrouwensloket

Agrivaknet heeft zich 16 augustus 2019 aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil Agrivaknet, de vereniging van agrarisch bedrijfsadviseurs, haar verantwoordelijkheid nemen om verminderde zorg voor landbouwhuisdieren zo veel mogelijk te voorkomen. 

Vertrouwensloket in Vee&Logistiek Nederland

Verminderde dierzorg wordt gelukkig steeds eerder gesignaleerd. Het Vertrouwensloket heeft niet als doel veehouders op de vinger te tikken, maar hem de helpende hand te reiken. ‘Wij proberen te voorkomen dat er een neerwaartse spiraal ontstaat.’ In het juni-nummer van Vee&Logistiek Nederland vertellen Henk Korterink en Fleur Bartels over hoe het in zijn werk gaat als er een melding is gedaan.

Enquête resultaten bekend

Iedere vier jaar onderzoekt het Vertrouwensloket haar naamsbekendheid onder erfbetreders. Bijna 500 respondenten vulden de enquête in. Wat zijn de belangrijkste trends en resultaten? Wat opviel is ten opzichte van vorige jaren is dat erfbetreders veel bewuster aandacht hebben voor het thema dierenwelzijn. 

AgroZorgwijzer: wat kunt u ermee?

Wat is de AgroZorgwijzer eigenlijk waar het Vertrouwensloket bij is aangesloten? Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet voor melkveehouders. Bekijk de handige infographic over de AgroZorgwijzer. 

Vertrouwensloket publiceert Jaarrapport 2018

Het jaarrapport 2018 biedt een overzicht van onze prestaties in 2018 en onze toegevoegde waarde als onafhankelijk meld- en adviespunt voor verminderde zorg van boerderijdieren (landbouwhuisdieren).

Regelgeving

Een melkveehouder worstelt met zijn gezondheid. Het Vertrouwensloket krijgt een melding over het welzijn van zijn vee. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe hij de weerstand moest ontdooien en de boer hielp. In zijn communicatie met erfbetreders. Maar ook om een keuze te maken in het voortbestaan van zijn bedrijf.

Signalenkaart Vertrouwensloket

Bent u bekend met signalenkaart van het Vertrouwensloket? We hebben deze, samen met onze werkwijze, voor u in een handzame folder gezet.
 

In gesprek met ...

Wat kom je tegen op de boerenerven? Hoe gaat het Vertrouwensteam te werk? De blog van Gerard Venhuizen geeft inzicht geven in wat er gebeurt nadat een melding is gedaan. "De melding is binnen. In het  team – elk team bestaat uit twee leden – wordt de melding besproken. Daarna wordt contact opgenomen met de aangemelde veehouder...."

Een erfbezoek

Een ondernemersechtpaar kan financieel de eindjes niet meer aan elkaar knopen en reageert vanwege oververmoeidheid niet meer adequaat. Nadat een melding binnen komt over dode dieren, bezoekt het Vertrouwensloket het echtpaar om te helpen hun situatie weer op de rit te krijgen. Hoe? Lees het in de blog.  

Snel hulp bieden is essentieel

Projectleider Fleur Bartels is coördinator van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren dat al 20 jaar bestaat. Volgens Bartels is verminderde zorg voor dieren vaak het gevolg is van een ingrijpende gebeurtenis en lang niet iets wat moedwillig gebeurt. Met het Vertrouwensloket wordt zowel dier als boer een helpende hand wordt toegestoken. Het loket werkt daarvoor samen met 25 erfbetredende organisaties

Agrozorgwijzer beschikbaar

De website www.agrozorgwijzer.nl is sinds eind september 2018 beschikbaar. Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet dat is gericht op suïcidepreventie en een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Zorg voor elkaar. Praat met elkaar.

Boer zijn: vrijheid, passie, samen met je gezin. Maar soms ook: eenzaam, continue zorg, altijd door moeten. Voor wie worstelt met 'hoe verder', is iemand die luistert en aandacht geeft zo belangrijk. Zorg voor elkaar. Praat met elkaar. Als Vertrouwensloket weten we als geen ander hoe belangrijk dat is. 

'Realiseer je dat je erf geen eiland is'

‘Het is bijzonder en tegelijkertijd waardevol werk. Het maakt je nederig, laat je zien dat het leven niet altijd maakbaar is. Want wat sommige mensen voor de kiezen krijgen… Enorm.’ De mensen achter het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren beseffen goed hoe ingrijpend het is als zij aan de bel trekken bij een veehouder.

Nieuwe website Vertrouwensloket

De website van het Vertrouwensloket heeft een nieuw jasje. De nieuwe vormgeving en verbeterde navigatie passen beter bij de uitstaling die het Vertrouwensloket wil zijn: een onafhankelijk en toegankelijk informatie- en meldpunt voor preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg.

Terug naar boven