Uitgelicht

Goede informatie kan drempelverlagend werken om contact op te nemen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Op deze pagina vindt u relevante nieuwsberichten en blogs vanuit de praktijk.

NVP partner van het Vertrouwensloket

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft zich aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. De NVP verbindt zich daarmee nadrukkelijk met het belang van dierenwelzijn in de pluimveehouderij. Erfbetreders kunnen hun zorgen over het welzijn van pluimvee en pluimveehouders bespreken met dit landelijke meldpunt.

Agrivaknet sluit zich aan bij Vertrouwensloket

Agrivaknet heeft zich 16 augustus 2019 aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil Agrivaknet, de vereniging van agrarisch bedrijfsadviseurs, haar verantwoordelijkheid nemen om verminderde zorg voor landbouwhuisdieren zo veel mogelijk te voorkomen. 

Vertrouwensloket in Vee&Logistiek Nederland

Verminderde dierzorg wordt gelukkig steeds eerder gesignaleerd. Het Vertrouwensloket heeft niet als doel veehouders op de vinger te tikken, maar hem de helpende hand te reiken. ‘Wij proberen te voorkomen dat er een neerwaartse spiraal ontstaat.’ In het juni-nummer van Vee&Logistiek Nederland vertellen Henk Korterink en Fleur Bartels over hoe het in zijn werk gaat als er een melding is gedaan.

Enquête resultaten bekend

Iedere vier jaar onderzoekt het Vertrouwensloket haar naamsbekendheid onder erfbetreders. Bijna 500 respondenten vulden de enquête in. Wat zijn de belangrijkste trends en resultaten? Wat opviel is ten opzichte van vorige jaren is dat erfbetreders veel bewuster aandacht hebben voor het thema dierenwelzijn. 

AgroZorgwijzer: wat kunt u ermee?

Wat is de AgroZorgwijzer eigenlijk waar het Vertrouwensloket bij is aangesloten? Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet voor melkveehouders. Bekijk de handige infographic over de AgroZorgwijzer. 

Vertrouwensloket publiceert Jaarrapport 2018

Het jaarrapport 2018 biedt een overzicht van onze prestaties in 2018 en onze toegevoegde waarde als onafhankelijk meld- en adviespunt voor verminderde zorg van boerderijdieren (landbouwhuisdieren).

Regelgeving

Een melkveehouder worstelt met zijn gezondheid. Het Vertrouwensloket krijgt een melding over het welzijn van zijn vee. Gerard Venhuizen vertelt in zijn blog hoe hij de weerstand moest ontdooien en de boer hielp. In zijn communicatie met erfbetreders. Maar ook om een keuze te maken in het voortbestaan van zijn bedrijf.

Signalenkaart Vertrouwensloket

Bent u bekend met signalenkaart van het Vertrouwensloket? We hebben deze, samen met onze werkwijze, voor u in een handzame folder gezet.
 

Training voor erfbetreders

Speciaal voor beroepsmatige bezoekers op veehouderijbedrijven (erfbetreders) is de training ‘signaleren verminderde dierzorg' ontwikkeld.

In gesprek met ...

Wat kom je tegen op de boerenerven? Hoe gaat het Vertrouwensteam te werk? De blog van Gerard Venhuizen geeft inzicht geven in wat er gebeurt nadat een melding is gedaan. "De melding is binnen. In het  team – elk team bestaat uit twee leden – wordt de melding besproken. Daarna wordt contact opgenomen met de aangemelde veehouder...."

Een erfbezoek

Een ondernemersechtpaar kan financieel de eindjes niet meer aan elkaar knopen en reageert vanwege oververmoeidheid niet meer adequaat. Nadat een melding binnen komt van dode dieren, bezoekt het Vertrouwensloket het echtpaar om te helpen hun situatie weer op de rit te krijgen. Hoe? Lees het in de blog.  

Snel hulp bieden is essentieel

Projectleider Fleur Bartels is coördinator van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren dat al 20 jaar bestaat. Volgens Bartels is verminderde zorg voor dieren vaak het gevolg is van een ingrijpende gebeurtenis en lang niet iets wat moedwillig gebeurt. Met het Vertrouwensloket wordt zowel dier als boer een helpende hand wordt toegestoken. Het loket werkt daarvoor samen met 25 erfbetredende organisaties

Agrozorgwijzer beschikbaar

De website www.agrozorgwijzer.nl is sinds eind september 2018 beschikbaar. Tijdig signaleren, het gesprek aangaan en een betere verbinding met de reguliere hulpverlening vormen de hoofdlijnen van dit vangnet dat is gericht op suïcidepreventie en een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Zorg voor elkaar. Praat met elkaar.

Boer zijn: vrijheid, passie, samen met je gezin. Maar soms ook: eenzaam, continue zorg, altijd door moeten. Voor wie worstelt met 'hoe verder', is iemand die luistert en aandacht geeft zo belangrijk. Zorg voor elkaar. Praat met elkaar. Als Vertrouwensloket weten we als geen ander hoe belangrijk dat is. 

'Realiseer je dat je erf geen eiland is'

‘Het is bijzonder en tegelijkertijd waardevol werk. Het maakt je nederig, laat je zien dat het leven niet altijd maakbaar is. Want wat sommige mensen voor de kiezen krijgen… Enorm.’ De mensen achter het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren beseffen goed hoe ingrijpend het is als zij aan de bel trekken bij een veehouder.

Nieuwe website Vertrouwensloket

De website van het Vertrouwensloket heeft een nieuw jasje. De nieuwe vormgeving en verbeterde navigatie passen beter bij de uitstaling die het Vertrouwensloket wil zijn: een onafhankelijk en toegankelijk informatie- en meldpunt voor preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg.

Terug naar boven