Over ons

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Het loket is in 2000 opgericht op initiatief van de veehouderijsector. Om ons werk goed te doen, zijn we afhankelijk van meldingen van erfbetreders. Veeartsen, collega agrarische ondernemers of diervoeder leveranciers betreden dagelijkse boerenerven en merken verminderde dierzorg op. Een team van deskundigen bestaande uit onder andere veeartsen en agrarische bedrijfsadviseurs neemt iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket adviseert en begeleidt de agrariërs, het legt geen boetes op.

Ziet u signalen van verminderde dierzorg? Onderneem actie!

Wie is het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren?

Het Vertrouwensloket bestaat uit personen die deskundig zijn op het gebied van dierverwaarlozing en bekend zijn met de agrarische sector, denk aan veeartsen. Een team komt in actie wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat het dierenwelzijn in gedrang komt. Wij leggen geen boetes op, maar begeleiden de agrarische ondernemer bij het oplossen van zijn of haar problemen. 

Wat is verminderde dierzorg?

Ieder dier heeft goede verzorging nodig, denk aan genoeg voeding, voldoende drinkwater, een prettige leefomgeving in de stal en behandeling bij ziekte. Wanneer een of meerdere zaken ontbreken, is er sprake van verminderde dierzorg.

Wat zijn landbouwhuisdieren?

Met landbouwhuisdieren bedoelen we bedrijfsmatig gehouden dieren, zoals runderen, varkens, schapen, kippen en geiten. Ook paarden die bedrijfsmatig gehouden worden vallen hieronder.

Hoe werkt het Vertrouwensloket?

Het Vertrouwensloket beseft dat vrijwel geen enkele veehouder zijn dieren moedwillig slecht verzorgt. Vaak komt het door iets anders: er zijn financiële zorgen, problemen in de relationele sfeer, de ontwikkelingen in het vakgebied leiden tot kopzorgen, enzovoort. Ons doel is niet de veehouder op de vingers tikken, maar hem de helpende hand reiken.

Terug naar boven