Online training signaleren verminderde dierzorg

Als erfbetreder ziet u mogelijk signalen die kunnen wijzen op verminderde zorg voor dieren. Wat doet u dan? Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, Lizanne Roeleven en Agrivaknet nodigen u uit voor de online training 'Signaleren verminderde dierzorg'.

Wellicht herkent u het wel: u vermoedt dat het wat minder goed gaat bij de veehouder, maar tegelijkertijd twijfelt u: zie ik het wel goed? En wat kan ik doen? Als erfbetreder voelt u zich misschien ongemakkelijk om slechter wordende dierzorg bespreekbaar te maken met een veehouder. Maar u bent een belangrijke schakel om verminderde dierzorg een halt toe te roepen en veehouders weer op het juiste spoor te helpen. Vaak komt verminderde dierzorg voort uit persoonlijke of psychische problemen bij de boer.

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren organiseert in samenwerking met Agrivaknet en Lizanne Roeleven een online training ‘signaleren verminderde dierzorg’. Deze training is bedoeld voor erfbetreders en collega-veehouders die signalen van verminderde dierzorg opvangen en niet precies weten wat ze daarmee moeten. Tijdens deze training wordt ingegaan op het herkennen van signalen en of u ze bespreekbaar kunt maken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u handvatten aangereikt hoe u hier op een zorgvuldige manier binnen de klantrelatie mee om kunt gaan. We gaan ook in op de praktische dilemma’s: wat is toelaatbaar en wie ben ik om iets te zeggen over de bedrijfsvoering van een ander? Daarnaast geeft het Vertrouwensloket een toelichting op wat er gebeurt als u om advies vraagt of een melding doet bij het Vertrouwensloket.

Datum:                Maandag 5 juli 2021
Tijdstip:               14.00 uur tot uiterlijk 15.30 uur
Locatie:               Online

Deze online training duurt maximaal 1,5 uur en is een kennismaking met de uitgebreidere training die het Vertrouwensloket in het najaar weer fysiek hoopt aan te bieden.

U kunt deze training gratis bijwonen, u hoeft zich alleen maar aan te melden via onderstaand formulier:

 Samen met Nieuwe Oogst legt agrarisch psycholoog Henk Korterink vast hoe een veehouder dankzij begeleiding van het Vertrouwensloket zijn bedrijf weer op de rails kreeg. 

Terug naar boven