Hoe werkt het Vertrouwensloket?

Het Vertrouwensloket beseft dat vrijwel geen enkele veehouder zijn dieren moedwillig slecht verzorgt. Vaak komt het door iets anders: er zijn financiële zorgen, problemen in de relationele sfeer, de ontwikkelingen in het vakgebied leiden tot kopzorgen, enzovoort. Ons doel is niet de veehouder op de vingers tikken, maar hem de helpende hand reiken.

Na een melding over misstanden op een veehouderij gaat een team van het Vertrouwensloket naar de veehouder. Ze gaan het gesprek met de agrariër aan en bedenken gezamenlijk een plan om de situatie onder controle te krijgen. Tijdens dit traject van zes maanden wordt de veehouder begeleid door ons team van experts. De  dierenartsen, bedrijfseconomische adviseurs, psychosociaal hulpverleners zijn allen bekend met de agrarische wereld. De medewerkers van het Vertrouwensloket leggen geen boetes op.

Heeft u een vermoeden van verminderde dierzorg? Herken de signalen!

Onderscheid NVWA en Vertrouwensloket

Weet u het verschil tussen onze rol en die van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) als het gaat om verminderde dierzorg? Het Vertrouwensloket is, naast een meldpunt, ook bedoeld voor overleg en het verstrekken van informatie.

Maakt het uit waar ik een melding doe?
Het Vertrouwensloket richt zich op preventie, tijdige signalering en het bieden van hulp. Indien er sprake is van ernstig dierenleed, wordt de NVWA ingeschakeld. De NVWA controleert of de ondernemer voldoet aan de regelgeving. De NVWA kan als overheidsinstantie sancties opleggen. Het Vertrouwensloket probeert dat voor te zijn.

Het Vertrouwensloket adviseert de veehouder en de geboden hulp geschiedt op vrijwillige basis met toestemming van de veehouder. De hulp die het Vertrouwensloket aanbiedt, bestaat uit bijvoorbeeld het geven van advies over de verzorging van dieren, financieel advies of door het inschakelen van andere soorten (maatschappelijke) hulp.

Integrale aanpak
Als de NVWA verminderde dierzorg signaleert, maar weet dat dit door de veehouder niet moedwillig gebeurt, dan wordt het Vertrouwensloket ingeschakeld om de boer weer op de goede weg te helpen. Dankzij deze integrale aanpak zorgen we dat wie hulp nodig heeft, dit ook krijgt.

Welke meldingen aan het Vertrouwensloket worden doorgestuurd naar de NVWA?
Het Vertrouwensloket heeft afspraken gemaakt met de NVWA over het doorzetten van de melding naar de NVWA in gevallen waarbij sprake is van ernstige dierverwaarlozing of misstanden:
- Een melding die telefonisch of via de website bij het Vertrouwensloket binnen komt, kan in ernstige gevallen, zoals grootschalige verwaarlozing en/of dode dieren, direct aanleiding zijn om contact te leggen met de NVWA.
- Het Vertrouwensloket kan tevens de NVWA inlichten nadat een vertrouwensteam een bedrijfsbezoek heeft gebracht waaruit is gebleken dat de veehouder niet mee wil werken, zich niet houdt aan gemaakte afspraken of de dierverwaarlozing blijkt erg hardnekkig. Deze drastische stap wordt met de veehouder besproken en alleen genomen als er geen alternatieven meer zijn.

 

Terug naar boven