Een melding doen

Bij het Vertrouwensloket kunt u terecht met vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. Het gaat om bedrijfsmatig gehouden paarden, runderen, varkens, schapen, geiten en kippen. Het Vertrouwensloket is niet bedoeld voor meldingen met betrekking tot verminderde zorg bij hobbydieren of dieren bij andere bedrijven dan een boerderij; hiervoor verwijzen wij u naar de dierenpolitie of NVWA. 

Dit loket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aantal gevallen van verminderde dierzorg tot een minimum te beperken. U kunt hier uw vraag stellen of een melding doen. Is er spoed? Bel dan de dierenpolitie: 144.

U kunt bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren op verschillende manieren benaderen voor een vraag of het doen van een melding:

Telefoon

Telefoonnummer: 06 - 22 43 57 57

Online

Als u een melding doet via onderstaand contactformulier, moet u uw naam en telefoonnummer aan ons doorgeven, anders wordt uw melding NIET in behandeling genomen. Alleen indien nodig, wordt er contact met u opgenomen.

Gegevens van het bedrijf waarover u een melding doet
Het Vertrouwensloket heeft geen opsporingsbevoegdheid. Daarom dient u de adresgegevens van de veehouder in te vullen.
Mijn gegevens
Met deze gegevens kan het Vertrouwensloket contact met u opnemen voor verdere vragen. Dit kan nodig zijn om uw melding in behandeling te kunnen nemen.
Voor het serieus behandelen van uw melding, vragen wij u om minimaal uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, zodat wij eventueel aanvullende informatie bij u kunnen opvragen. Doet u de melding anoniem, dan ontvangt u geen terugkoppeling.
Terug naar boven