Een melding doen

Bij het Vertrouwensloket kunt u terecht met vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. Het gaat om bedrijfsmatig gehouden runderen, varkens, schapen, geiten en kippen. Dit loket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aantal gevallen van verminderde zorg tot een minimum te beperken. U kunt hier een melding doen.

U kunt bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren op verschillende manieren een melding doen:

Telefoon

Telefoonnummer: 06 - 22 43 57 57

Online

Via onderstaand contactformulier. U dient minimaal uw naam en telefoonnummer door te geven. Alleen indien nodig, wordt er contact met u opgenomen.

Gegevens bedrijf waarover melding wordt gedaan:
Gegevens van de melder
Voor het serieus behandelen van uw melding, vragen wij u om minimaal uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, zodat wij eventueel aanvullende informatie bij u kunnen opvragen. Doet u de melding anoniem, dan ontvangt u geen terugkoppeling.
Terug naar boven