Een melding doen

Bij het Vertrouwensloket kunt u terecht met vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren. Het gaat om bedrijfsmatig gehouden paarden, runderen, varkens, schapen, geiten en kippen. Dit loket is een initiatief uit de veehouderijsector en bedoeld om het aantal gevallen van verminderde zorg tot een minimum te beperken. U kunt hier uw vraag stellen of een melding doen.

U kunt bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren op verschillende manieren benaderen voor een vraag of het doen van een melding:

Telefoon

Telefoonnummer: 06 - 22 43 57 57

Online

Als u een melding doet via onderstaand contactformulier, moet u uw naam en telefoonnummer aan ons doorgeven, anders wordt uw melding NIET in behandeling genomen. Alleen indien nodig, wordt er contact met u opgenomen.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus
Vanwege het coronavirus heeft het Vertrouwensloket de dienstverlening aangepast aan de recente richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. Het Vertrouwensloket heeft de betrokken dierenartsen, sociaal werkers en bedrijfsadviseur een aantal instructies gegeven om deze bijzondere tijd samen goed door te komen. Lees meer.

Gegevens bedrijf waarover melding wordt gedaan:
Gegevens van de melder
Voor het serieus behandelen van uw melding, vragen wij u om minimaal uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, zodat wij eventueel aanvullende informatie bij u kunnen opvragen. Doet u de melding anoniem, dan ontvangt u geen terugkoppeling.
Terug naar boven