Beroepsmatige bezoeker

U bent vaak te gast bij veehouders op het erf. U kent de veehouder en weet wat er op het bedrijf speelt. Uiteraard spreekt u de veehouder vooral over datgene waarvoor u  komt, maar vaak worden ook andere zaken besproken. Tijdens zo’n bezoek kan het voorkomen dat u een verandering signaleert. De veehouder gedraagt zich anders of het erf ziet er rommeliger uit dan u gewend bent. Dat kan een eerste signaal zijn dat er iets speelt waar de veehouder niet uitkomt. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor de zorg voor de dieren en de bedrijfsvoering. U als erfbetreder heeft een belangrijke rol in het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van deze signalen. Dan kan er veel leed voorkomen worden!

Wat kunt u doen?

U heeft meerdere mogelijkheden om met signalen van verminderde zorg voor dieren om te gaan:

  • Bespreek vermoedens met andere erfbetreders die het bedrijf kennen;
  • Win advies in bij de contactpersoon, uw leidinggevende of collega’s in uw eigen organisatie of bij het Vertrouwensloket;
  • Ga het gesprek aan met de veehouder en zoek samen naar een oplossing;
  • Meld de signalen bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Lees hier wat u nog meer kunt doen om verminderde zorg voor dieren zo veel mogelijk te beperken.

Direct betrokken partijen 'Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren'
<<
>>
©Copyright 'Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren' 2018.
Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd door copyright.

Webdesign en realisatie: aemotion bv
Metamorfose grafisch ontwerp: Metamorfose.nl